TwitterFacebook

אסטמה (קצרת)

מחלה שכיחה ביותר המופיעה בקרב 10% מהאוכלוסייה. התופעה באה לידי ביטוי בקוצר נשימה, הנגרם עקב התכווצותם של צינורות הנשימה בגוף.

המחלה מאופיינת בהתקפים העלולים להיגרם בעקבות חשיפה לגורמים שונים (אבק, אוויר מזוהם, שערות בעלי חיים וכו') ומבטאת רגישות של החולה לגורמים אלו.

על מנת ולהוריד את שכיחות ההתקפים (מניעה) יש לשאוף תרופה המרחיבה את צינורות הנשימה, אולם בשעת התקף נשאף תרופות חזקות יותר המרחיבות באופן מיידי ורחב צינורות אלה. מאפיין מעודד של המחלה הוא שהמצב משתפר עם הגיל.

אתרי מידע נוספים:

מרכז המידע למחלות ריאה ונשימה

רשימת אתרים בתחום האסתמה

Leave a Reply

פורום תמיכה
תמיכה במייל
לאתר