TwitterFacebook

בנק הזמן באילת

לאחרונה הצטרפה גם אילת ל- 35 קהילות בהן פועל פרויקט – בנק הזמן. החל מינואר 2008, הפרויקט פועל במתנ"ס "קולייר". בנק הזמן הוא פרויקט ייחודי למעורבות קהילתית. אנשים "מפקידים" את זמנם למען פרטים או קבוצות בקהילה, ו"פודים" את זמנם כאשר הם זקוקים לתמורה.

המטבע הוא זמן – סוג חדש של מטבע קהילתי – לשעת זמן יש ערך אחיד, ללא קשר לסוג השירות שניתן או למי שנותן או מקבל אותה. שעה של נתינה = שעה של קבלה.

 
איך זה עובד?
הבנק פועל בשלושה מישורים:

 
פרטים:
חברים בקהילה עוזרים ונעזרים זה בזה במסגרת של אחד על אחד.
למשל: דניאל נותן שיעור גיטרה לקרן. בתמורה מקבל דניאל רחיצת רכב.
ארגונים:
שיתוף פעולה ותיאום בין ארגונים בקהילה; בנק הזמן מפנה חברים לפעילות בארגונים שונים (ליווי עיוורים, התנדבות בכיבוי אש ועוד). בתמורה מתחייבים הארגונים לפעילות קהילתית.
קבוצות:
חברי הבנק מפעילים קבוצות עניין.
למשל: מאיה היא מורה ליוגה ומעבירה ערב לקבוצת עמיתים בבנק. כל אחד מחברי הקבוצה שהשתתף, נותן זמן למישהו אחר בקהילה, בתחום שהוא בחר.
מי יכול להצטרף?כל אחד!!!
בבנק הזמן יש מגוון גדול של חברים מגיל 15 ומעלה, מכל קשתות החברה.
לבנק הזמן מצטרפות אוכלוסיות שלא היו מעורבות בעשייה קהילתית בעבר, ולכן המוטו של הבנק הוא: כל אחד יכול לתת ולכל אחד מגיע לקבל.
כך מתנפץ המיתוס שרק החזקים יכולים לתת. בבנק שלנו מקום לכל אחד שרוצה לתת ורוצה לקבל, כמעט בכל תחום.

 
רוצים דוגמה לשרשרת נתינה שקיימת באילת?
טובה מסייעת לקשישה בשם אביבה. אביבה מלמדת את מיכל לאפות. מיכל מסייעת לאיתן בהכנה לבחינות הבגרות באנגלית. איתן עוזר ליצחק ללמוד את רזי השימוש במחשב ובאינטרנט.
מה נותנים?
תחומי הנתינה והקבלה הם רבים ומגוונים: הוראת שפות, מוסיקה, שמרטפות, עזרה בגינון, עזרה טכנית בבית, שיעורי עזר, טיפול בבע"ח, טיפולים אלטרנטיביים ועוד.
מתי נותנים?
כל אחד – במסגרת הזמן המתאימה לו. נתינת הזמן יכולה להיות על בסיס קבוע, או באופן מזדמן על פי הצרכים בקהילה.
איפה?
בדרך כלל אצל חברי הבנק בבית, על פי מה שנקבע בין שני הצדדים.

 

איך מצטרפים?

במייל: bankhazmaneilat@gmail.com

או בטלפון: 08-6331018 –- חגית- רכזת "בנק הזמן"

Leave a Reply

פורום תמיכה
תמיכה במייל
לאתר