TwitterFacebook

התמכרות לאינטרנט

כמה שעות אתם יושבים וגולשים? ועל חשבון מה? ישנים פחות בלילה? לא פוגשים חברים? איך תדעו אם אתם מכורים ומה אפשר לעשות בעניין…
התמכרות זו מתבטאת בשימוש הולך וגובר באינטרנט לשם השגת הנאה, בקושי פיזי להתנתק מהמחשב,
בזמן הגלישה יש תחושה של HIGH.
באינטרנט אנחנו נמצאים מאחורי מסך, רואים ואינם נראים, האינטרנט מאפשר ל"געת" בעולם כולו.
כאשר הדבר נעשה בצורה כפייתית ולא מבוקרת נוצרת התמכרות.
אתרים וקהילות תמיכה ברשת
אנשים ואינטרנט – פורום תמיכה של אתר תפוז למכורים לאינטרנט.
התמכרות לאינטרנט  – אתר של משרד האוצר, הסברים על ההתמכרות לאינטרנט, מאמרים, שאלון לבדיקה.
תפוז – מאמרים – מאמרים בתחום ההתמכרות לאינטרנט.

Leave a Reply

פורום תמיכה
תמיכה במייל
לאתר