TwitterFacebook

כללי – סיוע לבני נוער – עמותת עלם.

כללי – סיוע לבני נוער – עמותת עלם.

עלם – העמותה למען נוער במצבי סיכון

 עמותת עלם-רחוב הירקון 35 בבני ברק בניין בית נוימן
טל: 03-7686666
פקס:03-6470319

"הפוך על הפוך" – מרכזי מידע ויעוץ לנוער

משרדי הפוך על הפוך

רחוב הירקון 35 בני ברק בית נוימן

טל: 03-7686666

פקס:03-6470319  


הצג את עמותת עלם – פריסה ארצית במפה גדולה יותר

Leave a Reply

פורום תמיכה
תמיכה במייל
לאתר