TwitterFacebook

לחנך את המורים – אחר כך את הנוער

אסף זגירזק חושב שההשבתה במערכת החינוך היא כלי בלתי חינוכי ומוסרי המהווה פגיעה אנושה בתלמידים ומאמין שקודם צריך לטפל במערכת החינוך לפני שמוצאים מפלט אחרון… מה דעתכם?

 

 

 

 

חודשו האיומים על השבתת מערכת החינוך לאחר חופשת הפסח.
הכל יודעים כי ההשבתה היא כלי חוקי במדינות דמוקרטיות ומהווה זכות אזרחית חשובה.
עם זאת, האם פתרון הבעיות של ארגון המורים הוא הנכון והחינוכי?

כתומך מובהק במאבק המורים וכנפגע העיקרי ממנו כתלמיד אין לי ספק כי זו זכותם הבסיסית של המורים להיאבק בכל כוחם בשל השפלתם המחפירה והתנהלותה של הממשלה בדבר פתרון בעיות אלמנטאריות- הטיפול בכיתות (לעיתים קראוונים) לא ממוזגות ומרובות בתלמידים.
על המורים להלחם גם למציאת התרופה שתחסל את האלימות הפיזית והמילולית שמופנית נגדם.
אני סבור, שהעלאת שכרם תפתור את בעיית ההשפלה ותעלה את יוקרתם.
האם יש מקצוע חשוב יותר מלחנך את דור העתיד, אותנו?

על כל זאת, אני סבור שההשבתה היא כלי אחרון ולא ראשון. קודם מנהלים משא ומתן ואם תוצאותיו שליליות אז יש לעבור לאופן פעולה מאסיבי יותר, ולא להיפך.
המורים, במקום לזקוף את דעת הקהל לטובתם משנים אותה לרעתם. במקום להביא להצלחת התלמידים בבגרויות, התלמידים מסתובבים ברחובות.

איזו מן שיטה חינוכית זו לשבור את הכלים כאשר אין פתרון הולם על ידיי מיקוח ופשרה (מיסודות הדמוקרטיה). איזו שיטה חינוכית משאירה תלמידים בבית במקום לספק להם חינוך, ידע והשכלה.

לאחרונה הכריז ארגון המורים על תחילת ההשבתות מיד אחרי חופשת הפסח. למורים, כאמור, נגרם סבל. מורים יקרים, תלחמו. השביתה היא כניעה.

כשהכריזו התלמידים על השבתה בשל התנאים הקשים, הם תוגמלו בביקורת קשה על אדישותם והרצון להישאר בבית ולא למחות או להזדהות על רעיון עקרוני. נדמה לעיתים שהמורים מעדיפים את טובתם האישית והכלכלית על פני ייעודם המקצועי ובכך אין הם שונים מביקורתם לתלמידים.

לסיכום אדגיש כי ההשבתה היא כלי לגיטימי במדינת חוק דמוקרטית.
אולם ההשבתה היא כלי בלתי חינוכי ובלתי מוסרי בזמן בו היא מלווה בפגיעה אנושה בתלמידים.
על המורים, דווקא בימים אלו של משבר בינם לאוצר, לחנך ליצרנות לדינאמיות לשיתוף פעולה לדמוקרטיה ולאקטיביזם. אל להם לבחור בהשבתה כדרך הפעולה שלהם.

אז התלמידים קבלו יום חופשה,
אבל השכלה?

אסף זגריזק, בן 16, תלמיד למדעי המדינה וליחסים בינלאומיים באוניברסיטה הפתוחה, יו"ר מועצת התלמידים שכבת י' בתיכון לאו – באק בחיפה.

Leave a Reply

פורום תמיכה
תמיכה במייל
לאתר