TwitterFacebook

לצרה והבעייה האינסופית שלי

"פגעת לי בקשר עם הבחורות שאהבתי, ובמיוחד בקשר עם המשפחה".

אני ***** ******, שהיתי ב"דרך אחרת" , פרויקט של עמותת עלם, כתבתי מכתב לסם.

 

תאריך הכתיבה: 2005\12\14      תאריך הניקיון: 2005\6\26

לצרה והבעיה האינסופית שלי!

טוב, קודם כל קראתי לך כך בגלל שזה מה שאתה בדיוק-סם!
אני אתחיל במה שנתת לי כי זה קצר יותר.
אתה נתת לי הרגשה טובה לזמן קצר בכל פעם שהשתמשתי בך, שזאת בעצם הסטלה.
זה כל מה שאני יכול לומר עליך לטובה, ועל זה אני מוכן לוותר!
נעבור לחלק החשוב יותר ,מה שלקחת לי, הרסת לי, פגעת בי ועשית לי.
הפכת את קו המחשבה שלי לקו מחשבה בעייתי ,כל הזמן חשבתי על סמים, קומבינות ושנאה לכל מה שלא בשליטתי.
לכלכתי את שמי בשבילך ושמועות עליי רצו מפה לאוזן כמו סיפור עם, פשעתי ועברתי על החוק במדינה.
פגעת לי בקשר עם הבחורות שאהבתי, עם החברים איתם גדלתי ובמיוחד בקשר עם המשפחה.
בשביל לנחם אותך, אני יודע שזו האחריות שלי, אבל אל תדאג אני בכל זאת שונא אותך.
הרסת לי את שימחת החיים וכאילו שהייתי משועבד לך ובאמת שקשה לי להודות בזה אבל לצערי זו האמת.
שתדע שאני מאוד מאוד מתבייש בך בכל מקום שאני נמצא ועם כל אדם שאני מדבר על המצבים שהיינו יחד.
היינו חברים טובים אפילו טובים מאוד במשך כמעט חמש שנים, ואלו השנים הרעות בחיי ולא אשכח אותן ועל זה אני לא סולח לעצמי.
מכל זה יחד נוצר עברי הפלילי.
חקירות, מעצרים, מכות, עלבונות, סבל, פחד, אומץ, דפוסים, פצעים בנשמה, מסיכות ודיונים משפטיים.
עונשים קיבלתי ויש עוד לפניי לצערי, אך מכאן והלאה אעמוד בגאווה מלאה!
נפרדתי ממך בדיוק היום 5 חודשים ו-18 ימים.
מקווה לא לראות, לשמוע ולהרגיש אותך עוד בחיי ותהיה בטוח שאעשה הכל למען זה.
אגמור עם המשפט, אצא לעבוד ואקים משפחה לתפארת ואיהנה בחיים גם בלעדיך תהיה בטוח!
אני בטוח שאזכור לעד את הימים והלילות הקצרים שלנו יחד, אבל לפניי עוד הרבה ימים ולילות ארוכים ומאושרים ולא אזדקק לך לשם כך.

אני ***** ******,
ואתה מפריע לי,
אז שלום לך,
והלוואי שתיכחד!!

Leave a Reply

פורום תמיכה
תמיכה במייל
לאתר