TwitterFacebook

מידע נוסף ברשת

אתרים שווים ומידע נוסף על סמים ברשת :

 

אל סם
אתר בו ניתן למצוא רשימת מרכזי טיפול של עמותת אל סם, כתבות בתחום, הסברים על סוגי סמים, השפעתם והסכנות שבהם.

נרקיסים
אתר מצויין, ניתן למצוא בו קישורים, סיפורים, כתבות, הסברים על סמים והשפעתם ועוד מגוון רחב של נושאים בתחום.

סמים ובני נוער
אתר סנונית בו ניתן למצוא מאמרים בנושא סמים

הרשות למלחמה בסמים
אתר של הרשות בו ניתן למצוא כתבות ומידע בתחום.

מרכזי טיפול
רשימה של מרכזי טיפול השייכים למשרד הבריאות לפי חלוקה גאוגרפית.

סמים
אתר של משרד הבריאות המכיל הסברים על סוגי הסמים השונים והסכנות שבהם.

לקסיקון רפואי
אתר של ווינט, מכיל מנוע חיפוש בו ניתן לקבל מידע על סמים, השפעות, סכנות ועוד.

Leave a Reply

פורום תמיכה
תמיכה במייל
לאתר