TwitterFacebook

סיבה למסיבה

 

פרויקט "סיבה למסיבה" משלב בני נוער במצבי סיכון שונים כמפעילי מסיבות ימי-הולדת ואירועים לילדים, כשאחד המענים שפותחו במסגרתו הינו הצורך במציאת פתרון תעסוקתי טיפולי בעבור בני הנוער. עוד פרויקט מבית עלם.
הפרויקט משלב מתנדבים , עסקים , שירותים בקהילה ואת הנוער בהגשמת חלום הפרויקט.
הנוער ,בגילאי 14-20, תושבי ת"א-יפו מופנה לפרויקט משירותים סוציאליים ומוסדות שונים.
מאפיינים בולטים של בני הנוער הינם: מצוקה ,בעלי רמות שונות של ניתוק ממסגרת לימודית, המצאות מתמדת בסכנת נשירה ושוטטות.

תכני ההכשרה כוללים : היכרות , גיבוש ,העצמה , חיזוק הביטחון והדימוי העצמי,פיתוח ועידוד תחושה של מסוגלות ,קבלת החלטות ,עבודת צוות, הגשת שירות והתמודדות עם ביקורת.
ברמה המקצועית הנערים עוברים הכשרה בלמידת מתכונת העבודה במסיבות ימי הולדת תוך כדי הקניית כלים מעולם התיאטרון והמשחק .

רכז הפרויקט
ירון עצמון:
054-9773602

Leave a Reply

פורום תמיכה
תמיכה במייל
לאתר