TwitterFacebook

תכנית הכשרה- – E Therapy טיפול מקוון עם בני נוער וצעירים בסיכון

מתוך קורס ההכשרה.
אוניברסיטת ת"א – בשיתוף: עמותת עלם
ניהול אקדמי: ד"ר יפית סולימני-אעידן
רכזת מקצועית: עו"ס פאינה שגיא

רקע

E-Therapy הינה תרפייה מקוונת הכוללת ייעוץ, תמיכה והתערבויות טיפוליות ברשת. האינטרנט כמשאב מקוון טיפולי הפך לערוץ משמעותי ביותר עבור בני הנוער. מחקרים רבים הראו כי הפנייה לעזרה מקוונת שכיחה יותר בקרב מתבגרים הסובלים מבעיות רגשיות. מערך הטיפול המקוון לבני נוער וצעירים של עמותת עלם בשיתוף הקרן לילדים ונוער של הביטוח הלאומי, מהווה זירה מקצועית מוגנת ובטוחה לשיתוף, התייעצות, כתיבה יצירתית ועוד.

מטרות התוכנית
מטרת התוכנית E-Therapy טיפול והתערבויות בעבודה עם בני נוער וצעירים ברשת, תוך שימוש בחדרי ייעוץ אישיים (צ'ט), הנה לאפשר למידה של נושאים הרלבנטיים לעולם המתבגרים, האופן שבו בני הנוער מבטאים קונפליקטים וסוגיות וכיצד ניתן לערוך התערבות טיפולית באמצעות הטקסט הכתוב.

במסגרת התוכנית נלמד כלים להתערבות חד פעמית/קצרת מועד (one session therapy), עריכת אינטיק, מיקוד הסוגיה הטיפולית, נבחן דרכי התערבות והפנייה וכיצד הרשת מאפשרת הסרת עכבות והגנות ומאפשרת מפגש עם עולמו הפנימי של המתבגר ועם הסוגיות המורכבות איתן הוא מתמודד.

דרישות הקבלה

  • עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, מטפלים באמנויות או בשלבי סיום לימודיהם.
  • בעלי תואר ראשון במקצועות: מדעי ההתנהגות, ייעוץ חינוכי, קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, קידום נוער.
  • ניסיון בעבודה עם בני נוער וצעירים.
    קו"ח נא לשלוח ל : faina@elem.org.il

 היקף התוכנית
15 חודשים, 156 שעות אקדמיות.
מועדי הלימוד בשנה"ל תש"ף: יום ד' בין השעות 16:45-20:00, החל מתאריך 13/11/2019.

מבנה התוכנית

חלק ראשון – 66  שעות הכשרה (מתוכם 40 שעות בתהליך קבלת אישור לגמול השתלמות) הכוללים 10 מפגשים פרונטאליים, בני 4 שעות אקדמיות כל אחד, המתקיימים ביחידה ללימודי המשך והשתלמויות של ביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל-אביב ובנוסף 2 תצפיות במראה חד כיוונית בנות 4 שעות כל אחת (סה"כ 8 שעות), 8 שעות הדרכה בת שעה, 10 שעות התנסות מעשית.
חלק שני – שנת התנסות במסגרתה יתנדבו הלומדים בצ'ט של מערך עלם דיגיטל במשמרת קבועה בת 3 שעות המתבצעת מהבית (סה"כ 150 שעות התנדבות).
לאורך שנת ההתנסות יקבלו הלומדים 90 שעות הדרכה (50 שעות הדרכה פרטנית ו- 40 שעות הדרכה קבוצתית).

 מטלות וזכאות לתעודה :
  • תוכנית זו הינה רציפה ועל כל תלמיד להשתתף בה במלואה וכסדרה.
  • מטלות קריאה, השתתפות פעילה בשיעורים וסימולציות.
  • שיבוץ במשמרת שבועית קבועה בת 3 שעות להתנדבות מהבית.
  • התחייבות לתהליך הדרכה אישי וקבוצתי.

לעומדים בדרישות התוכנית תוענק תעודת סיום התוכנית מטעם היחידה ללימודי המשך והשתלמויות של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב.

קו"ח נא לשלוח ל : faina@elem.org.il

פורום תמיכה
תמיכה במייל
לאתר