לאן פונים בנושא לימודים?

טלפונים, כתובות, דואל ועוד…

קו פתוח לתלמידים

בימים א-ה בין השעות 8:00-16:00

הקו הפתוח של משרד החינוך: 1800-222-003

קו פתוח לתלמידים בירושלים: טל´ 02-5602538

קו למקרי אלימות 1204

בכתב: משרד החינוך, ירושלים 91911


ערימה של ספרים

שפ"י

שירות פסיכולוגי ייעוצי של משרד החינוך

טל´: 02-5603249/51

זכויות תלמידים

הממונה על יישום זכויות תלמידים:

הממונה: גב´ טובה בן-ארי

רח´ דבורה נביאה 2, ירושלים 91912

טל: 02-560327

דואל: tovabe@education.gov.il

אתר: www.education.gov.il/zchuyot/mi.htm


מרכז השכלה והעשרה

המחלקה לקידום נוער , עיריית תל אביב. הלימודים מיועדים לבני נוער בגילאי 15-18 , שאינם לומדים במסגרת פורמלית. הפעילות מתקיימת בשעות אחה"צ במע"ן,הלמידה פרטנית/קבוצות קטנות להשלמת עשר שנות לימוד ובגרות.

רח´ מזא"ה 34 תל אביב.

טל: 03-5262819/5


האתר של דר´ אילנה מודלינגר – הגדרות של לקויי למידה, ההיסטוריה של המונח.

כישורי למידה – מרכז ארצי של יישומי הגישה הנוירו-התפתחותית-תפקודית.

על דיסלקציה – סטאר מד, פורטל הבריאות הישראלי.

נרשמים- האתר להשכלה גבוהה בישראל