שלוש ארבע ולעבודה

דעו את זכויותיכם…

גיל העסקה מותר במהלך שנת הלימודים15 שנה.גיל העסקה מותר במהלך חופשת לימודים14 שנה.שעות עבודה מותרות ביוםעד 8 שעות ביום (שבוע עבודה בן 6 ימים), עד 9 שעות ביום (שבוע עבודה בן 5 ימים). עד 7 שעות בימי שישי וערב חג.שעות עבודה מותרות בשבועעד 40 שעות בשבוע.הפסקותביום עבודה העולה על 6 שעות – הפסקה בת ¾ שעה לפחות (עד 3 שעות), מתוכה ½ שעה של הפסקהרצופה.

שלט של רשת מזון מהיר


בימי שישי וערבי חג – הפסקה בת ½ שעה לפחות.עבודת לילה (1)אסורה (למעט חריגים בהיתרים מיוחדים)עבודה בשעות נוספותאסורה.עבודה במנוחה שבועיתאסורה(2).חופשה שנתיתבעד ארבע השנים הראשונות לעבודה – 18 ימי חופשה בשנה קלנדרייםמס הכנסהההכנסה חייבת במס. נער בגיל 18-16 זכאי לנקודת זיכוי בנוסף לנקודות הזיכוי הרגילות.ביטוח לאומיהמעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת. החל ממשכורת יולי – 0.60% עד 3,482 ₪ ו- 0.63% מסכום זה ועד המקסימום. אין ניכוי משכר העובד.פנקס עבודהעל הנער להצטייד בפנקס עבודה מטעם שירות התעסוקה, אשר יהיה ברשות המעביד כל עוד הנער מועסק אצלו. בקשה לקבלת פנקס עבודה יכולה להיות מטעם המעביד.אישור רפואינער חייב להיבדק ע"י רופא משפחה ולהביא אישור רפואי להעסקתו.שכר מינימוםעד גיל 16 – 13.49 ש"ח לשעה. עד גיל 17 – 14.46 ש"ח לשעה. עד גיל 18 – 16 ש"ח לשעה.


שכר מינימום לנוער – חודשי

החל מתאריך 1.12.2017 התעדכן שכר המינימום לבני נוער עובדים על פי התעריפים הבאים: